Activiteitenkalender

Hier vindt u het jaaroverzicht van de schoolactiviteiten. Voor details van deze activiteiten en alle overige activiteiten zoals studiedagen, kunt u de ouderkalender en de nieuwsbrief raadplegen.

20 augustus: Eerste schooldag

4 en 6 september: Oudergesprekken groep 1 t/m 8
10 september: Start Week Tegen Pesten
11 september: Algemene ledenvergadering oudervereniging
17, 18 en 19 september: Schoolfotograaf
18 september: Studiedag groepen 1-2
26 september: Bosochtend groep 1 t/m 8

3 oktober: Start Kinderboekenweek
11 oktober: Open Avond

7 november: Inloopmoment 12.15 – 12.45u
16 november: Studiedag groep 1 t/m 8 vrij

5 december: Sinterklaas
6 december: Inloop voor groep 1 t/m 4 tot 9:30u
20 december: Kerstviering
21 december: Alle leerlingen ’s middags vrij

8 en 9 januari: Adviesgesprekken groep 8
23 januari t/m 2 februari: Nationale Voorleesdagen
29 en 31 januari: Oudergesprekken groep 1-2

4 februari: Studiedag groep 1 t/m 8 vrij
8 februari: 1e rapport
12 en 14 februari: Oudergesprekken groep 3 t/m 7

1 maart: Carnavalsviering
18 t/m 22 maart: Week van de lentekriebels
26 maart: ‘Dorst schoon’

1 april: Inloopmoment 15.15 – 15.45u
2 april: Buitenlesdag
4 april: Groep 7 theorie verkeersexamen
12 april: Koningsspelen, aangepaste lestijden 8:30u-14:00u
16, 17 en 18 april: Eindtoets groep 8
19 april: Paasviering, alle leerlingen ’s middags vrij

mei: –

3, 4 en 5 juni: Schoolkamp groep 8
11 en 13 juni: Oudergesprekken groep 1-2 en 7
17 juni: Studiedag groep 1 t/m 8 vrij
27 juni: Facultatieve oudergesprekken groep 3 t/m 6

2 juli: Musical groep 8
3 juli: Laatste schooldag groep 8
4 juli: Doorschuifmoment, 10:45u-11:45u
5 juli: Laatste schooldag, alle kinderen ’s middags vrij