Activiteitenkalender

Hier vindt u het jaaroverzicht van de schoolactiviteiten. Voor details van deze activiteiten en alle overige activiteiten zoals studiedagen, kunt u de ouderkalender raadplegen.

28 aug: eerste schooldag

11, 12 en 13 sept: schoolfotograaf
12 en 14 sept: oudergesprekken groep 1 t/m 8
18 sept: start Week Tegen Pesten
22 sept: sportdag
23 sept: klusdag schoolplein

2 okt: start Verkeersweek
4 okt: start Kinderboekenweek
12 okt: Open Avond

5 dec: Sinterklaas
21 dec: Kerstviering

9 en 10 jan: adviesgesprekken groep 8
24 jan t/m 3 feb: Nationale Voorleesdagen

2 feb: 1e rapport
6 en 8 feb: oudergesprekken groep 1 t/m 7
9 feb: Carnavalsviering

1 maart: Nationale Complimentendag
12 maart: start Verkeersweek
29 maart: Paasviering

12 april: groep 7 theorie verkeersexamen
17, 18 en 19 april: eindtoets groep 8
20 april: Kongingsspelen

30, 31 april en 1 juni: schoolkamp groep 8
12 en 14 juni: oudergesprekken groep 1 t/m 7
18 juni: studiedag groep 1 t/m 8 vrij
19 juni: 2e rapport
27 juni: Bosdag
28 juni: facultatieve oudergesprekken groep 3 t/m 6

3 juli: musical groep 8
4 juli: laatste schooldag groep 8
5 juli: doorschuifmoment
6 juli: laatste schooldag