Informatie groep 1-2

Welkom op de pagina van groep 1-2. Hier vindt u onder andere informatie over onze werkwijze en ook praktische zaken zijn hier terug te vinden. Voor vragen bent u altijd welkom op school!

 

Hoe ziet een schooldag er uit?

De ochtend

Als om 08.25 uur de bel gaat, gaan de leerlingen van groep 1 en 2 via de hoofdingang aan de Dennenlaan met hun ouders naar binnen. Jassen en tassen kunnen worden opgehangen aan de kapstok bij de eigen groep bij het symbool van uw kind.
Als het kind binnenkomt, nemen de ouders bij de deur afscheid en mogen dan nog zwaaien bij het raam. Zowel in de ochtend als in de middag begroeten leerkracht en kind elkaar door het geven van een hand.  

Thema’s
Alle kleutergroepen werken, gedurende een periode van ongeveer 6 tot 8 weken, aan de hand van eenzelfde thema. Een thema kan iets zijn dat op dat moment erg in de belangstelling staat of dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Veel van de  activiteiten sluiten deze periode aan bij het thema.

Inloop
Elke ochtend starten we met een inloop. De kinderen komen binnen en kiezen een werkje op het digikeuzebord. Ze pakken het werkje/materiaal uit de inloopkast naast het digibord en gaan hiermee aan de slag.

 

In de kring

In de kring worden verschillende activiteiten aangeboden, zoals taal- en rekenactiviteiten, fonemisch bewustzijn, het zonnetje van de week, een liedje, een versje, hemel en aarde, een boekje, het aanbieden van letters, maar er is ook ruimte voor een gezellig kletspraatje.

 

Speel-/werktijd

We werken groepsoverstijgend in drie ruimtes: de taal- en spelklas, de reken- en constructieklas en de kunst- en onderzoekklas. De kinderen zijn verdeeld in kleurengroepjes. Als de kinderen voor een klas hebben gekozen, gaan ze daar de hele werkles werken. Ook met het werken gebruiken we het digikeuzebord. Daarop staan de verschillende ruimtes waar de kinderen kunnen werken. We werken aan de hand van een kleurenklok. De kleur die die werktijd aan de beurt is, mag als eerste kiezen voor een ruimte.

 

Eten en drinken
Rond kwart over tien gaan we in de kring zitten om fruit te eten en te drinken. Voor het fruit eten zingen we een liedje. Geef uw kind niet te veel eten en drinken mee.

 

Spel en beweging
Tijdens elk dagdeel is er voldoende tijd voor spel en beweging. Dit gebeurt buiten of in de gymzaal naast ons schoolgebouw. In de gymzaal doen we spelletjes of zetten we een parcours uit met allerlei activiteiten. De kinderen gymmen in hun hemd en op gymschoenen.

Alle kinderen zorgen voor gymschoenen met met elastiek of met klittenband, zodat ze zelfstandig hun schoenen aan en uit kunnen doen.  Met gymschoenen hebben ze de meeste grip en wordt er tevens rekening gehouden met de hygiëne. De gymschoenen blijven in een tasje het hele jaar op school.

De middag

’s Middags gaat de bel om 12.55 uur. De kinderen komen binnen en gaan rustig in de kring op hun stoel zitten. De middag begint in de kring. Daarna gaan we weer verder met het groepsoverstijgend werken.

Kinderen kunnen de dagindeling bekijken op de dagritmekaartjes, die in de kring zichtbaar zijn en besproken worden.

In de kleutergroepen wordt aan het eind van de dag opgeschreven wat er is gebeurd. De leerkracht houdt zo de ontwikkeling van uw kind bij.

 

Naar huis

Om 11.45 uur en ‘s middags om 15.15 uur komen de kinderen samen met de leerkracht naar buiten. De leerkracht blijft wachten tot ieder kind bij de juiste persoon staat. We willen u vragen om het schoolplein pas op te komen op het moment dat de zoemer gaat. Voor de rust in beide groepen verzoeken wij u om tegen het hek te blijven wachten.

Geef aan de leerkracht door wanneer iemand anders uw kind komt ophalen. Dit kunt u in de agenda op de gang opschrijven. In deze agenda kunt u ook andere mededelingen kwijt zoals overblijven, verjaardag vader en moeder, doktersbezoek etc.

Mocht u de leerkracht willen spreken dan is het handig dat u een afspraak maakt. We willen zowel in de ochtend als in de middag onze aandacht optimaal aan uw kinderen kunnen geven.

Spelen en werken

Thema’s

In de kleutergroepen wordt gewerkt met thema’s waarbij we de kinderen in hun ontwikkeling volgen, stimuleren en activeren.

Kinderen in de groepen 1 en 2 leren onder andere door middel van spel. In de groepen wordt daarom bij elk thema een bijpassende hoek gemaakt, waar de kinderen kunnen spelen en werken. Hier kunnen ze pas verworven informatie weer uiten in hun spel en tevens leren van elkaar.

Bij de thema’s vragen we vaak spullen van thuis, die met het thema te maken hebben voor bijvoorbeeld een themahoek. Als een ouder meer over een thema weet, of er iets mee wil doen, bijvoorbeeld iets vertellen of laten zien, dan horen we dat graag. We stemmen dan samen af wat en wanneer.

We proberen elk thema erop uit te gaan of een gast in de klas uit te nodigen.

 

Kijk-registratie

De leerkracht observeert het spel om te kijken wat er gebeurt en hoe er wordt gespeeld door één of meerdere kinderen. Daarnaast observeert de leerkracht ook de andere ontwikkelingsgebieden zoals motoriek, sociaal- emotionele ontwikkeling en cognitieve vaardigheden. Dit alles aan de hand van ons observatie instrument ‘Kijk’. Twee maal per jaar wordt het hele instrument per kind door ons ingevuld. Kinderen moeten minimaal vier maanden op school zitten voordat de Kijk kan worden ingevuld. We kunnen dan precies zien waar het kind op zijn kalenderleeftijd staat in zijn ontwikkeling.