Schoolgids

Jaarlijks moeten alle scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs een schoolgids uitbrengen. In de schoolgids vindt u informatie over het functioneren van de school. Het geeft inzicht in de praktijk van de school, de doelstellingen, de activiteiten om die te behalen en de resultaten daarvan. Hieronder kunt u onze schoolgids digitaal bekijken en downloaden. De schoolgids is gemaakt via de site Scholen op de kaart. Op deze vergelijkingssite vindt u ook veel informatie over onze school. De schoolgids geeft samen met de jaarkalender, het schoolspecifieke ondersteuningsplan, het school ondersteuningsprofiel en de website een compleet beeld van de school.

Download de schoolgids

 

Kunstwerk op het leerplein beneden