Toestemming delen foto’s en video’s

Op onze site worden foto’s geplaatst van diverse activiteiten. Wij gaan voorzichtig om met het plaatsen van individuele foto’s van onze leerlingen op de website en plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden.
Daarnaast maken wij gebruik van de app Klasbord. Dit is een besloten afgeschermde omgeving waar foto’s en mededelingen over de groep worden geplaatst. In het begin van het schooljaar krijgt u de inlogcode van de klasbordgroep van uw kind. De leerkracht beheert het account. Alleen de ouders van de leerlingen van de groep mogen lid worden van deze groep (vanaf groep 7 ook de leerlingen).

Omdat ook uw kind op deze foto’s kan staan en omdat dit om persoonsgegevens gaat vragen we u ieder jaar opnieuw om toestemming om deze foto’s te plaatsen.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet en social media.

Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de stagiaire op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken nemen we contact met u op. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.