Aanmelden voorschool

Inschrijving
U kunt uw kind inschrijven op de voorschool vanaf het moment dat hij/zij 1,5 jaar oud is. Plaatsing vindt plaats in de maand dat uw kind 2,5 jaar wordt, tenzij de grootte van de groep dit niet toelaat.

Het plaatsen en het betalen verloopt via het secretariaat van Delta-voorschool.
Telefoonnummer: 0162-464770
Email: delta-voorschool@xs4all.nl

Het aanmelden voor de voorschool gaat via een digitaal formulier. U vindt het aanmeldformulier hier.
Om ook voor de basisschool in te schrijven dient u ook het aanmeldformulier voor de basisschool in te vullen.

Indien er sprake is van een wachtlijst wordt er geplaatst op volgorde van aanmelding.

Ongeveer een week voordat uw kind geplaatst wordt, kunt u samen met uw kind kennis komen maken met de leidsters en de speelruimte. U kunt daarnaast ook een afspraak maken met de directie van de school voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school.
Na de voorschool wordt uw kind automatisch ingedeeld in de kleutergroepen. Als u echter wenst dat uw kind vanaf groep 1 naar een andere basisschool gaat, vragen wij u dit tijdig aan te geven bij de directie van de school.

Kosten

Aan de Voorschool zijn kosten verbonden.
De Voorschool wordt bekostigd uit de ouderbijdragen en subsidie van de gemeente Oosterhout. U betaalt per uur voor de uren die uw peuter op de Voorschool is ingeschreven. Het door de gemeente vastgestelde uurtarief is €8,02 per uur. Dit bedrag hoeft u echter niet volledig te betalen. U kunt voor de uren op de Voorschool kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Voor degenen die niet in aanmerking komen voor deze toeslag heeft de gemeente een inkomensafhankelijke subsidie beschikbaar gesteld.

Hoe werkt het als u recht heeft op kinderopvangtoeslag?

U heeft recht op kinderopvangtoeslag als:

  • U en uw toeslagpartner beiden werken, een traject volgen naar werk of een opleiding of inburgeringscursus volgen
  • U als alleenstaande ouder werkt, een traject volgt naar werk of een opleiding of inburgeringscursus volgt

U ontvangt een overeenkomst van Delta waarin wordt afgesproken dat u peuter 200 uur per schooljaar voorschoolse educatie volgt. Hiermee kunt u via toeslagen.nl kinderopvangtoeslag aanvragen. U krijgt vervolgens zolang uw peuter de Voorschool bezoekt maandelijks (m.u.v. juli en augustus) een factuur voor 20 uur. Die betaalt u aan Delta Voorschool en u ontvangt via de belastingdienst de kinderopvangtoeslag terug. Volgt uw kind VVE, dan berekent Delta voor de extra 20 uur €0 per maand.

Hoe werkt het als u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag?
U heeft recht op de inkomensafhankelijke subsidie van de gemeente Oosterhout. De kosten per uur ziet u in onderstaande tabel. Om aanspraak te maken op de subsidie moet u aangeven wat uw gezamenlijke gezinsinkomen is. Delta moet hiervoor een inkomstenverklaring ontvangen als bewijs. U ontvangt vervolgens maandelijks (m.u.v. juli en augustus) een factuur voor 20 uur voorschoolse educatie. De subsidie is dan al verrekend en u betaalt dus alleen het netto uurtarief. Volgt uw kind VVE,  dan berekent Delta voor de extra 20 uur €0 per maand.

Het is niet mogelijk gemiste dagdelen op een ander moment in te halen.

Download hier het aanmeldformulier voor onze basisschool

aanmeldformulier pdf of aanmeldformulier Word invulbaar

U kunt het uitgeprinte en ingevulde formulier inleveren bij de administratie op de Marcoen of mailen naar directie@marcoen.nl