Aanmelden voorschool

Inschrijving
U kunt uw kind inschrijven op de voorschool vanaf het moment dat hij/zij 1,5 jaar oud is. U vindt het aanmeldformulier hier onder. U kunt dit ook ophalen op school. Indien er sprake is van een wachtlijst plaatsen wij op volgorde van aanmelding. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor verhuisleerlingen en VVE-leerlingen. Naast het aanmeldformulier vult u ook het machtigingsformulier in van Delta-voorschool. Ook dit is hier terug te vinden op de website of af te halen op school.

Ongeveer een maand voordat uw kind naar de voorschool komt, krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek met de locatiedirecteur en een rondleiding door de basisschool. Een week voordat uw kind geplaatst wordt, kunt u samen met uw kind kennis komen maken met de leidsters en de speelruimte.

Na de voorschool wordt uw kind automatisch ingedeeld in de kleutergroepen. Als u echter wenst dat uw kind vanaf groep 1 naar een andere basisschool gaat, vragen wij u dit tijdig aan te geven bij de directie van de school.

Ouderbijdrage
De kosten voor de voorschool bedragen per peuter € 47,00 per maand. Indien u middels automatische incasso betaalt, is het bedrag € 45.00 per maand. Bij ziekte wordt gewoon doorbetaald, evenals tijdens korte vakanties. In de zomervakantie hoeft u een maand niet te betalen.

Download hier het aanmeldformulier voor onze voorschool:
Inschrijfformulier en machtiging Deltavoorschool
Aanmeldformulier digitaal invulbaar of Aanmeldformulier PDF

U kunt het uitgeprinte en ingevulde formulier inleveren bij de administratie op de Marcoen of mailen naar directie@marcoen.nl