Voorschool Marcoen

Op deze pagina vindt u alle informatie die speciaal bestemd is voor de ouders/verzorgers van de kinderen die onze Voorschool (zullen gaan) bezoeken. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de school.

Wat is de voorschool?
De voorschool is een plek waar peuters zich door middel van spel kunnen ontwikkelen en leren in hun eigen tempo. Op onze basisschool heeft de voorschool een eigen plek; Voorschool Marcoen (voorheen peuterspeelzaal De Dorstse Rakkertjes). De voorschool maakt onderdeel uit van de stichting Delta Voorschool te Oosterhout.Voorschool 1

Voorschool Marcoen biedt de mogelijkheid aan peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar om zich twee  dagdelen per week op een leuke leerzame manier voor te bereiden op de basisschool. De peuters krijgen een goed doordacht programma aangeboden door gekwalificeerde, ervaren leidsters. De vertrouwde omgeving nodigt de kinderen uit om spelenderwijs te leren, te ontdekken, plezier te maken en in contact te komen met leeftijdgenootjes.

Er is een nauwe samenwerking met groep 1-2. De voordelen hiervan zijn dat de kinderen nauwelijks moeite hebben met de start in groep 1. De methode en de werkwijze hebben een doorgaande lijn binnen onze onderbouw. We doen mee aan  activiteiten van de basisschool, waardoor ook de leerlingen en leerkrachten bekend zijn voor de peuters.

Werkwijze
Door het aanbieden van veelzijdige en passende activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van de peuters, kunnen alle peuters zich optimaal ontwikkelen. Als uw peuter de voorschool bezoekt, wordt er een degelijke basis gelegd en kan uw kind goed voorbereid aan de basisschool beginnen.  Het dagprogramma bij de peuters en de kleuters wordt op dezelfde wijze (aan de hand van thema’s) aan de kinderen aangeboden.

dsc01303Op de voorschool wordt uw kind geobserveerd  gevolgd en uitgedaagd in zijn/haar ontwikkeling. Mocht er sprake zijn van een achterstand of ontwikkelingsproblemen dan kunnen die op tijd gesignaleerd worden. Er kan dan in overleg met de ouders een deskundige ingeschakeld worden.

Een peuter die extra begeleiding nodig heeft op m.n. het gebied van de taalontwikkeling, heeft de mogelijkheid het zogenaamde VVE-programma (voor- en vroegschoolse educatie) te volgen. Hij/zij komt dan 4 ochtenden per week naar de voorschool.

Als uw kind de overstap maakt naar groep 1 van basisschool Marcoen, worden de gegevens over de ontwikkeling van uw kind overgedragen aan de desbetreffende leerkracht.

Dagdelen en tijden
Iedere peuter komt twee ochtenden naar keuze naar de voorschool. We werken met vaste dagdeelcombinaties, dit zijn:
maandag-woensdag, woensdag-vrijdag, maandag-vrijdag en dinsdag-donderdag.
Kinderen die in aanmerking komen voor VVE komen 4 ochtenden per week. Ieder dagdeel kunnen maximaal 16 peuters geplaatst worden.

De voorschool is iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- , donderdag- en vrijdagochtend geopend van 8.30 uur tot 11.00 uur.
De vakanties van de voorschool lopen gelijk met de vakanties voor de kinderen van groep 1 t/m 8.

Dagindeling

Voor een peuter is ritme en regelmaat van groot belang. Onze dagdelen verlopen dan ook steeds volgens hetzelfde  programma:

  • Ouders brengen hun kind in de voorschool.
  • De peuters beginnen de ochtend aan tafel met spel- en constructiemateriaal.voorschool 3
  • Kringactiviteiten rondom het thema: samen kijken wie er aanwezig is, boekjes lezen, kringgesprekjes voeren, liedjes zingen en kringspelletjes doen.
  • Vrij spelen, ondertussen kunnen de kinderen aanschuiven bij een begeleide activiteit.
  • Gezamenlijk opruimen en naar de wc.
  • Fruit eten en limonade drinken.
  • Buiten spelen.
  • Afsluiting van de ochtend.
  • Kinderen worden opgehaald.

Meer informatie
In het informatieboekje van de voorschool leest u meer over de werkwijze van de voorschool. Daarnaast vindt u hier praktische informatie. 2018 informatieboekje voorschool

Nieuwsgierig geworden?
U kunt altijd een vrijblijvende afspraak maken via 0161-411376, voorschool@marcoen.nl of schoolpost@marcoen.nl

Aanmelden
Via deze link vindt u meer informatie over het aanmelden van uw kind.

Controle GGD
De voorschool wordt gecontroleerd door de GGD. Zij bekijken of onze voorschool aan alle wettelijke eisen voldoet. Het laatste inspectierapport kunt u hier in zien: Inspectierapport ggd 2018