Ziek of afwezig melden

Als uw kind niet naar school kan komen, bijvoorbeeld wegens ziekte, dan kunt u dit telefonisch doorgeven, bij voorkeur  tussen 08.15 uur en 08.30 uur. Dagelijks registreren wij of alle kinderen op school zijn. Bij afwezigheid zonder afmelden nemen wij telefonisch contact met u op om te kunnen verifiëren waar het kind is op dat moment. Voor informatie over het aanvragen van verlof verwijzen we u naar de directie of administratie.