Aanmelden

Aanmelden Marcoen

U kunt uw kind aanmelden voor de basisschool, als het 3 jaar wordt. Uiteraard bent u ook eerder van harte welkom op onze school voor een oriënterend gesprek.

Kennismaken

Als u uw kind heeft aangemeld, volgt er ongeveer zes weken voordat uw kind start een kennismakingsgesprek met de directeur. In dit gesprek beantwoorden we uw vragen over school en laten we u verder kennismaken met De Marcoen. Het is leuk als uw kind hierbij aanwezig kan zijn. Na het kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school neemt u rustig een beslissing over de schoolkeuze. De directie maakt een inschatting of inschrijven mogelijk is, of dat er aanvullende informatie noodzakelijk is. De directie neemt vervolgens een besluit en stelt u daarvan op de hoogte. Bij aanmelding voor de basisschool krijgt uw kind een uitnodiging om twee dagdelen te komen wennen en wordt er een afspraak gemaakt met de leerkracht van uw kind. In een gesprek wordt de werkwijze van groep 1-2 nader toegelicht en bespreken we de ontwikkeling, gezondheid en specifieke aandachtspunten van uw kind.

Aanmelden als uw kind al op een basisschool zit

Zit uw kind al op een andere basisschool dan noemen wij dat zij-instroom. Ook dan kunt u dan een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. In dit oriënterende gesprek gaan we onder andere in op de redenen van het wisselen van school en de onderwijsbehoeften van uw kind. We vragen het onderwijskundig rapport op bij de oude school en ook wordt de Intern Begeleider en / of de groepsleerkracht van de oude school om advies gevraagd. Vervolgens neemt de directie een besluit of plaatsing op De Marcoen mogelijk is.

Benodigde documenten

Om uw kind aan te melden heeft de school de volgende documenten nodig:

U kunt de benodigde opsturen, afgeven op school of mailen. Hier vindt u de contactgegevens van de school.

Aanmelden Voorschool

Aanmelden voor de Voorschool kan als uw kind 1,5 jaar is. Meer informatie over vindt u op de pagina over Voorschool Marcoen. U kunt direct een digitaal aanmeldformulier Voorschool invullen.