Starten in groep 1/2

Starten in groep 1/2 kan best spannend zijn. Daarom doen we in de kleutergroepen extra ons best om een goede sfeer te creëren. Als kinderen in een veilige omgeving kunnen spelen en werken, dan kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.

Thema's

In de kleutergroepen wordt gewerkt met thema’s waarbij we de kinderen in hun ontwikkeling volgen, stimuleren en activeren. Al onze kleutergroepen werken, van vakantie tot vakantie, rondom hetzelfde thema. Binnen een cyclus van twee jaar kiezen we thema’s met rijke spelmogelijkheden die de verschillende SLO-doelen (Stichting Leerplan Ontwikkeling) binnen de kleuterbouw dekken.

Kinderen in de groepen 1 en 2 leren onder andere door middel van spel; spelend leren. Binnen verschillende spelsituaties bieden we mogelijkheden voor zowel de jongere als de oudere kleuters in de groep. We bootsen de werkelijkheid na en zetten realistische taal-, reken- en schrijfactiviteiten in.

Op het Leerplein wordt bij elk thema een bijpassende hoek gemaakt, waar de kinderen kunnen spelen en werken. Hier kunnen ze pas verworven informatie inzetten in hun spel en tevens leren van elkaar.

We werken met een themamuur in de kleutergroepen. We noteren op de themamuur vragen die de kinderen hebben over het thema, themawoorden en informatie die we al hebben geleerd. We betrekken de kinderen bij het vinden van een antwoord op de vragen die we hebben bij een thema, deze antwoorden worden dan gezamenlijk besproken of bijvoorbeeld voor de betrokken kinderen gepresenteerd.

Bij de thema’s vragen we vaak spullen van thuis, zoals bijvoorbeeld een tent, luchtbed etc. bij het thema ‘de camping’. Wanneer een ouder meer over een thema weet, of er iets mee wil doen, bijvoorbeeld iets vertellen of laten zien, dan horen we dit graag. We stemmen dan samen af wat en wanneer.

We proberen binnen elk thema erop uit te gaan of een gast in de klas uit te nodigen.

Werken in de kleine kring

In de kleine kring worden verschillende activiteiten aangeboden vanuit de ontwikkelgebieden. Bijvoorbeeld taal- en rekenactiviteiten zoals het leren vaneen versje, spelletjes met de telrij of het voorlezen en bespreken van een boek. Ook muziek, Engels of het oefenen van sociale vaardigheden worden in de kring aangeboden. Verder is er natuurlijk ook ruimte voor een gezellig kletspraatje.

We werken met grote en kleine kringen. Een grote kring is een activiteit met de hele groep, bijvoorbeeld het vieren van een verjaardag. Een kleine kring is een activiteit met een deel van de groep. Een kring is niet altijd een letterlijke kring, het kan ook bijvoorbeeld een activiteit aan tafel zijn.

Werkles

Naast de kringen is er speel/werktijd voor de kinderen, de werkles. Door rijke hoeken en spelactiviteiten aan te bieden zorgen we ervoor dat de kinderen al spelend leren. De kinderen kiezen wat zij willen gaan doen middels het Digikeuzebord. Door zelf te mogen kiezen proberen we de kinderen eigenaar te maken van hun leerproces en is de betrokkenheid en motivatie van de kinderen groot.
Het Digikeuzebord registreert de gekozen werkjes. Zo kunnen we zien waar de voorkeuren liggen en hebben we de mogelijkheid om de kinderen in de richting van verschillende ontwikkelgebieden te sturen. De oudste en middelste kleuters krijgen met het oog op groep 3 en ter bevordering van de zelfstandigheidsontwikkeling eens per twee weken een takenkaart voorzien van werkjes die zij gedurende die periode moeten maken.

Minimaal één keer per dag werken we groepsoverstijgend in onze vijf groepen. De klassen hebben hiervoor allemaal een kleur gekregen: rood, geel, blauw, paars en groen. Kinderen werken in rijke, uitdagende hoeken en kunnen bijvoorbeeld kiezen uit bijvoorbeeld de muziekhoek, de bouwplaats, het atelier, de uitvindhoek of de toneelhoek.

Wanneer de kinderen voor een klas hebben gekozen werken ze daar gedurende de hele werkles. Ook tijdens het groepsoverstijgend werken gebruiken we het Digikeuzebord.

Bewegen

Tijdens elk dagdeel is er voldoende tijd voor spel en beweging. Dit gebeurt buiten of in de gymzaal naast ons schoolgebouw.

We spelen iedere dag buiten. Op ons schoolplein zijn er verschillende mogelijkheden tot spel. We hebben onder andere allerlei fietsen en karren, een heus tankstation, een zandbak en een klimrek met glijbaan. We stimuleren natuurlijk spel, de beplanting op het schoolplein is onderdeel van het spel. We raden dan ook aan om kinderen kleding aan te geven die vies mag worden. Ook bij slecht weer gaan we als het even kan naar buiten, op dat soort dagen zijn regenlaarzen wenselijk.

In de gymzaal doen we spelletjes of zetten we een parcours uit met allerlei activiteiten. De kinderen gymmen in hun eigen kleding en op gymschoenen. Een keer per week (dinsdag) krijgen de kinderen bewegingsonderwijs van een vakdocent.

We vragen u te zorgen voor gymschoenen(voorzien van naam) die uw kind zelfstandig aan en uit kan doen, bijvoorbeeld met elastiek of met klittenband. Met gymschoenen hebbende kinderen de meeste grip en wordt er tevens rekening gehouden met de hygiëne. De zool van de gymschoen moet wit zijn. De gymschoenen blijven het hele jaar op school.

Schooltijden, brengen en halen

De lestijden voor de groepen 1/2 zijn van maandag t/m donderdag van 8.30 - 14.00 uur en op vrijdag van 8.30 – 12.00 uur.
U kunt uw kind om 08.25 uur wegbrengen tot aan de deur van de school. De kinderen komen zelfstandig naar binnen, de leerkracht vangt de kinderen op in de groep. Alle leerlingen van groep 1-2 komen langs de hoofdingang aan de Dennenlaan naar binnen.

Wanneer de school afgelopen is komen de leerkrachten met de groep naar buiten en nemen plaats op een vaste plek op het schoolplein langs de gevel van het gebouw. Als uw kind u/ of degene die hem/haar komt ophalen heeft gezien, meldt hij/zij het aan de leerkracht en dan mag uw kind mee naar huis. U zelf kunt plaats nemen op het schoolplein zoveel mogelijk richting de straatzijde, zodat er voldoende overzicht blijft voor de leerkrachten. Leerlingen die meegaan met de kinderopvang worden op het schoolplein overgedragen.

Eten en drinken

Twee keer per dag is er een eet en drinkmoment. ’s Ochtends houden we een fruitpauze en ’s middags lunchen de kinderen samen met de leerkracht in de klas.
Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen, daarom stimuleren wij gezond eten en drinken. Dit betekent onder andere dat wij vragen om een gezonde pauzehap mee te geven. Gezonde pauzehappen vinden wij bijvoorbeeld fruit of groente. Ook vragen we u om te zorgen voor een gezonde lunch.

Het fruit, de lunch en drinken kunt u in herbruikbare verpakkingen en in een tas mee naar school geven. In de loop van de dag eten en drinken we dit gezamenlijk op tijdens een rustige kring. De tas met de bekers en de bakjes wordt aan de kapstok gehangen. De fruitpauze duurt een klein kwartier en we lunchen (maandag t/m donderdag) 30 minuten, in principe is de afspraak dat de kinderen opeten en drinken wat ze in hun tas hebben zitten. Wat niet op is gegeten geven we mee naar huis, zodat u kunt zien of de hoeveelheid goed is.

Voor meer informatie en tips over eten meegeven naar de basisschool kunt u kijken op:https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx

Volgen van de ontwikkeling

Om de ontwikkeling van onze leerlingen te volgen observeren de leerkracht en de kinderen gedurende de dag. Zij kijken bijvoorbeeld naar het spel van uw kind. Wat gebeurt er, welke taal zet uw zoon/dochter in en hoe wordt er gespeeld door één of meerdere kinderen. Daarnaast observeren we ook andere ontwikkelgebieden zoals motoriek, sociaal- emotionele ontwikkeling en cognitieve vaardigheden. Dit alles aan de hand van ons observatie- en registratie instrument ‘KIJK’.

Twee keer per jaar wordt dit instrument per kind door ons ingevuld. Kinderen moeten minimaal vier maanden onderwijstijd genoten hebben voordat de KIJK kan worden ingevuld. We kunnen dan precies zien waar het kind op zijn/haarkalenderleeftijd staat ten opzichte van zijn/haar ontwikkeling. Een kleuter ontwikkelt zich vaak in sprongen; dan weer is hij/zij druk bezig met ‘lezen’ en letters, dan weer met tellen en rekenkundige begrippen en dan weer met bijvoorbeeld het maken van vrienden en vriendinnen (sociale vaardigheden). Binnen de KIJK wordt rekening gehouden met deze sprongsgewijze ontwikkeling van jonge kinderen.

Communicatie met u als ouder

Communicatie met school verloopt via Ouderportaal. Op de eerste schooldag van uw kind ontvangt u een token om een account aan te maken voor deze afgeschermde omgeving. Via het Ouderportaal ontvangt u het nieuws van de groep en de school, kunt u berichten sturen naar de leerkrachten en de schoolagenda bekijken. De leerkrachten hebben ieder een persoonlijk account. Het is belangrijk dat u beide leerkrachten via 'berichtengroep’ aanklikt om de informatie door te geven of uw vraag te stellen.
Absenties en verlof kunt u via Ouderportaal doorgeven. Bij ziekte vragen we om iedere dag opnieuw een absentiemelding in te voeren.

Het is fijn als beide ouders een account aanmaken en de contactgegevens invullen. Zo kunnen we in het geval van nood met de juiste personen in contact komen.

Via Ouderportaal ontvangt u per thema nieuwsberichten en foto’s van uw kind. Het is leuk om deze foto’s samen met uw kind te bekijken en uw kind hierbij te laten vertellen.

Mocht u de leerkracht willen spreken dan is het handig wanneer u een afspraak maakt. We streven ernaar in dezelfde week een afspraak met u te plannen, dit kan fysiek of digitaal.
Bij duo-leerkrachten hebben we de afspraak dat de leerkracht die op die dag werkt reageert op uw bericht.

Meer informatie en kennismaking

Meer informatie leest u ook in het Informatieboekje groep 1/2. Bent u nieuwsgierig geworden naar onze kleuters en wilt u meer weten over onze manier van werken? Neem dan gerust contact op.