Voorschool Marcoen

Voorschool Marcoen

Op deze pagina vindt u alle informatie die speciaal bestemd is voor de ouders en verzorgers van de kinderen die onze Voorschool (gaan) bezoeken. Klik op het onderwerp voor meer informatie. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met onze school.

Wat is de Voorschool?

De voorschool is een plek waar peuters zich door middel van spel kunnen ontwikkelen en leren in hun eigen tempo. Op onze basisschool heeft de voorschool een eigen plek; Voorschool Marcoen . De voorschool maakt onderdeel uit van de stichting Delta Voorschool te Oosterhout.

Voorschool Marcoen biedt de mogelijkheid aan peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar om zich twee dagdelen per week op een leuke leerzame manier voor te bereiden op de basisschool. De peuters krijgen een goed doordacht programma aangeboden door gekwalificeerde, ervaren leidsters. De vertrouwde omgeving nodigt de kinderen uit om spelenderwijs te leren, te ontdekken, plezier te maken en in contact te komen met leeftijdgenootjes.

Er is een nauwe samenwerking met groep 1-2. De voordelen hiervan zijn dat de kinderen nauwelijks moeite hebben met de start in groep 1. De werkwijze hebben een doorgaande lijn binnen onze onderbouw. We doen mee aan activiteiten van de basisschool, waardoor ook de leerlingen en leerkrachten bekend zijn voor de peuters.

Meer informatie en details kunt u teruglezen in het pedagogisch beleidsplan.

Werkwijze

Door het aanbieden van veelzijdige en passende activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van de peuters, kunnen alle peuters zich optimaal ontwikkelen. Als uw peuter de voorschool bezoekt, wordt er een degelijke basis gelegd en kan uw kind goed voorbereid aan de basisschool beginnen. Het dagprogramma bij de peuters en de kleuters wordt op dezelfde wijze (aan de hand van thema’s) aan de kinderen aangeboden.

Op de voorschool wordt uw kind geobserveerd gevolgd en uitgedaagd in zijn/haar ontwikkeling. Mocht er sprake zijn van een achterstand of ontwikkelingsproblemen dan kunnen die op tijd gesignaleerd worden. Er kan dan in overleg met de ouders een deskundige ingeschakeld worden.

Een peuter die extra begeleiding nodig heeft op m.n. het gebied van de taalontwikkeling, heeft de mogelijkheid het zogenaamde VVE-programma (voor- en vroegschoolse educatie) te volgen. Hij/zij komt dan 4 dagdelen per week naar de voorschool.

Als uw kind de overstap maakt naar groep 1 van basisschool Marcoen, worden de gegevens over de ontwikkeling van uw kind overgedragen aan de desbetreffende leerkracht.

Dagdelen en tijden

Iedere peuter komt twee dagdelen naar keuze naar de voorschool. We werken met vaste dagdeelcombinaties, dit zijn:

 • maandagochtend-woensdagochtend
 • dinsdagochtend-donderdagochtend
Kinderen die in aanmerking komen voor VVE komen 4 dagdelen per week. Iedere dagdeelcombinatie kunnen maximaal 16 peuters geplaatst worden.
De vakanties van de voorschool lopen gelijk met de vakanties voor de kinderen van groep 1 t/m 8.

De voorschool is iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Doordat dagdelen 4 uur duren hebben we de gelegenheid om ons samen met de kinderen uitgebreid te verdiepen in een thema. Het thema bouwen we samen met de kinderen op. Door samen dieper op het thema in te gaan vergroten we de betrokkenheid van de kinderen.

De routinemomenten (zoals jassen aan/uit doen, naar de wc gaan, fruit/brood eten) benutten we als leermomenten.

Afwisseling in het dagprogramma

We houden met ons dagprogramma rekening met de afwisseling van actieve en rustigere momenten gedurende het dagdeel. Bij rustigere momenten kunt u bijvoorbeeld denken aan voorlezen, liedjes zingen en het spelen met sensomotorisch materiaal. Ook is er een hoekje in waar kinderen zich even lekker terug kunnen trekken. Een knus plekje met heerlijke kussens, knuffels en boekjes.

Buitenspelen is een belangrijk onderdeel van ons programma. Alleen bij heel slecht weer blijven we binnen.

Dagindeling

Voor een peuter is ritme en regelmaat van groot belang. Onze dagdelen verlopen dan ook steeds volgens hetzelfde programma:

 • Ontvangst door de pedagogisch professionals, begeleiding bij jas ophangen en tas uitruimen
 • Spelinloop
 • Openingskring
 • Buitenspelen
 • Fruit eten en drinken
 • Vrij spelen, geleide activiteiten individueel of in kleine groepjes
 • Muziekkwartier
 • Brood eten (snackmoment in de middag
 • Afsluiting in de kring

Gezonde lunch en fruitmoment

Iedere ochtend eten we samen fruit.
Tegen het eind van de ochtend lunchen we samen met de peuters. Wij maken hier een gezellig moment van door samen aan tafel te eten. 

Kwaliteit, controle en inspectie

De voorschool wordt gecontroleerd door de GGD. Zij bekijken of onze voorschool aan alle wettelijke eisen voldoet. Het laatste inspectierapport kunt u hier in zien: Inspectierapport 2024

Samen werken aan kwaliteit
We hebben ook dit jaar het certificaat Samen werken aan kwaliteit ontvangen van de geschillencommissie kinderopvang. Indien u een klacht heeft hopen we dat u in eerste instantie contact opneemt met de voorschoolleidsters en/of de directie van de school. Komt u er samen niet uit dan verwijzen we u naar de Klachtenregeling Delta-onderwijs.

Aanmelden

Via deze link vindt u meer informatie over het aanmelden van uw kind.

Kosten

Meer informatie over kosten vind je op deze pagina van Delta-voorschool

VVE-indicatie

Meer informatie over Delta-voorschool voor peuters met een vve-indicatie vind je op deze pagina van Delta-voorschool

Meer informatie

In het informatieboekje Voorschool leest u meer over de werkwijze van de Voorschool en vindt u praktische informatie.

U kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken, neem daarvoor contact op.