Onze visie

Huppelend naar school en fluitend de wereld in

We willen er samen voor zorgen dat alle kinderen met plezier naar school komen, zich veilig voelen, zichzelf durven zijn en open staan om te leren. We geven ze in hun basisschooljaren genoeg bagage (kennis, inzichten en vaardigheden) mee om vol zelfvertrouwen en met een nieuwsgierige blik fluitend de toekomst tegemoet te gaan. Marcoen is een laagdrempelige, groeiende dorpsschool waar iedereen zich welkom voelt. We vinden en dragen uit dat ieder mens uniek en gelijkwaardig is. We zetten in op het effectief aanleren van kennis en vaardigheden, zowel op cognitief, als sociaal-emotioneel gebied en tevens gericht op de vorming van de persoonlijkheid.

We werken vanuit onze kernwaarden; eigenheid, betrokkenheid en samenwerken. Vanuit deze waarden geven we vorm aan het onderwijs op onze school. Naast onze kernwaarden vinden wij respect, veiligheid en verantwoordelijkheid voorwaarden om tot een goed leer/werkklimaat te komen.

Schoolgids en schoolplan
Alle scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs brengen jaarlijks een schoolgids uit. Onze schoolgids geeft inzicht in de praktijk van de school, de doelstellingen, de activiteiten om die te behalen en de resultaten van die activiteiten. Hier kunt u onze schoolgids schoolgids digitaal bekijken en downloaden. De schoolgids is gemaakt via scholen op de kaart. Op deze vergelijkingssite vindt u ook veel informatie over onze school en over scholen in de buurt. Dat maakt het makkelijk om scholen met elkaar te vergelijken. Als school hebben wij ook een informatiegids geschreven. Eenmaal per vier jaar maken we een schoolplan. Dit schoolplan geeft in grote lijnen onze ambities weer en beschrijft de kwaliteitscyclus. Hier kunt u ons schoolplan digitaal bekijken en downloaden.